★ ผลหวย ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

จับยี่กี VIP ล่าสุดวันนี้

รอบที่ 75
3 ตัวบน
912
2 ตัวล่าง
02

หวยรัฐบาล 16 April 2023

รางวัลที่หนึ่ง
xxxxxx
3 ตัวหน้า
xxx xxx
3 ตัวล่าง
xxx xxx
2 ตัวล่าง
xx
รางวัลที่หนึ่ง
xxxxxx
3 ตัวหน้า
xxx xxx
3 ตัวล่าง
xxx xxx
2 ตัวล่าง
xx
รางวัลที่หนึ่ง
xxxxxx
3 ตัวหน้า
xxx xxx
3 ตัวล่าง
xxx xxx
2 ตัวล่าง
xx

หวยต่างประเทศ

หวยลาว
3 ตัวบน
922
2 ตัวล่าง
39
หวยลาว Super
3 ตัวบน
356
2 ตัวล่าง
93

หวยหุ้นวันนี้

หุ้นดาวน์โจน
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx

จับยี่กี VIP 31 March 2023

รอบที่ 1
3 ตัวบน
658
2 ตัวล่าง
93
รอบที่ 2
3 ตัวบน
885
2 ตัวล่าง
76
รอบที่ 3
3 ตัวบน
519
2 ตัวล่าง
95
รอบที่ 4
3 ตัวบน
783
2 ตัวล่าง
17
รอบที่ 5
3 ตัวบน
813
2 ตัวล่าง
54
รอบที่ 6
3 ตัวบน
688
2 ตัวล่าง
32
รอบที่ 7
3 ตัวบน
025
2 ตัวล่าง
17
รอบที่ 8
3 ตัวบน
613
2 ตัวล่าง
39
รอบที่ 9
3 ตัวบน
251
2 ตัวล่าง
42
รอบที่ 10
3 ตัวบน
755
2 ตัวล่าง
12
รอบที่ 11
3 ตัวบน
914
2 ตัวล่าง
75
รอบที่ 12
3 ตัวบน
700
2 ตัวล่าง
92
รอบที่ 13
3 ตัวบน
923
2 ตัวล่าง
32
รอบที่ 14
3 ตัวบน
019
2 ตัวล่าง
43
รอบที่ 15
3 ตัวบน
128
2 ตัวล่าง
32
รอบที่ 16
3 ตัวบน
868
2 ตัวล่าง
46
รอบที่ 17
3 ตัวบน
916
2 ตัวล่าง
65
รอบที่ 18
3 ตัวบน
509
2 ตัวล่าง
46
รอบที่ 19
3 ตัวบน
706
2 ตัวล่าง
77
รอบที่ 20
3 ตัวบน
473
2 ตัวล่าง
65
รอบที่ 21
3 ตัวบน
797
2 ตัวล่าง
06
รอบที่ 22
3 ตัวบน
937
2 ตัวล่าง
44
รอบที่ 23
3 ตัวบน
316
2 ตัวล่าง
50
รอบที่ 24
3 ตัวบน
903
2 ตัวล่าง
01
รอบที่ 25
3 ตัวบน
264
2 ตัวล่าง
41
รอบที่ 26
3 ตัวบน
550
2 ตัวล่าง
00
รอบที่ 27
3 ตัวบน
128
2 ตัวล่าง
78
รอบที่ 28
3 ตัวบน
521
2 ตัวล่าง
15
รอบที่ 29
3 ตัวบน
257
2 ตัวล่าง
23
รอบที่ 30
3 ตัวบน
640
2 ตัวล่าง
28
รอบที่ 31
3 ตัวบน
271
2 ตัวล่าง
29
รอบที่ 32
3 ตัวบน
106
2 ตัวล่าง
26
รอบที่ 33
3 ตัวบน
408
2 ตัวล่าง
01
รอบที่ 34
3 ตัวบน
482
2 ตัวล่าง
28
รอบที่ 35
3 ตัวบน
952
2 ตัวล่าง
31
รอบที่ 36
3 ตัวบน
288
2 ตัวล่าง
08
รอบที่ 37
3 ตัวบน
592
2 ตัวล่าง
26
รอบที่ 38
3 ตัวบน
516
2 ตัวล่าง
06
รอบที่ 39
3 ตัวบน
893
2 ตัวล่าง
11
รอบที่ 40
3 ตัวบน
926
2 ตัวล่าง
33
รอบที่ 41
3 ตัวบน
366
2 ตัวล่าง
66
รอบที่ 42
3 ตัวบน
162
2 ตัวล่าง
81
รอบที่ 43
3 ตัวบน
481
2 ตัวล่าง
38
รอบที่ 44
3 ตัวบน
085
2 ตัวล่าง
83
รอบที่ 45
3 ตัวบน
193
2 ตัวล่าง
95
รอบที่ 46
3 ตัวบน
930
2 ตัวล่าง
44
รอบที่ 47
3 ตัวบน
818
2 ตัวล่าง
92
รอบที่ 48
3 ตัวบน
731
2 ตัวล่าง
16
รอบที่ 49
3 ตัวบน
975
2 ตัวล่าง
06
รอบที่ 50
3 ตัวบน
543
2 ตัวล่าง
37
รอบที่ 51
3 ตัวบน
994
2 ตัวล่าง
35
รอบที่ 52
3 ตัวบน
913
2 ตัวล่าง
04
รอบที่ 53
3 ตัวบน
499
2 ตัวล่าง
10
รอบที่ 54
3 ตัวบน
067
2 ตัวล่าง
52
รอบที่ 55
3 ตัวบน
649
2 ตัวล่าง
46
รอบที่ 56
3 ตัวบน
720
2 ตัวล่าง
05
รอบที่ 57
3 ตัวบน
667
2 ตัวล่าง
04
รอบที่ 58
3 ตัวบน
265
2 ตัวล่าง
59
รอบที่ 59
3 ตัวบน
201
2 ตัวล่าง
28
รอบที่ 60
3 ตัวบน
435
2 ตัวล่าง
91
รอบที่ 61
3 ตัวบน
825
2 ตัวล่าง
06
รอบที่ 62
3 ตัวบน
554
2 ตัวล่าง
04
รอบที่ 63
3 ตัวบน
667
2 ตัวล่าง
34
รอบที่ 64
3 ตัวบน
374
2 ตัวล่าง
83
รอบที่ 65
3 ตัวบน
908
2 ตัวล่าง
69
รอบที่ 66
3 ตัวบน
080
2 ตัวล่าง
67
รอบที่ 67
3 ตัวบน
834
2 ตัวล่าง
26
รอบที่ 68
3 ตัวบน
464
2 ตัวล่าง
71
รอบที่ 69
3 ตัวบน
175
2 ตัวล่าง
36
รอบที่ 70
3 ตัวบน
180
2 ตัวล่าง
67
รอบที่ 71
3 ตัวบน
055
2 ตัวล่าง
11
รอบที่ 72
3 ตัวบน
081
2 ตัวล่าง
99
รอบที่ 73
3 ตัวบน
427
2 ตัวล่าง
32
รอบที่ 74
3 ตัวบน
632
2 ตัวล่าง
04
รอบที่ 75
3 ตัวบน
912
2 ตัวล่าง
02
รอบที่ 76
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 77
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 78
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 79
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 80
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 81
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 82
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 83
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 84
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 85
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 86
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 87
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx
รอบที่ 88
3 ตัวบน
xxx
2 ตัวล่าง
xx